Türk Aktüerler, Avrupa Birliği’nde!

Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi.

21 Eylül 2018 tarihinde Utrecht (Hollanda) şehrinde yapılan Avrupa Aktüerler Birliği 41. Genel kurulunda tam üyelik için elektronik oylamanın yapılması kararı alınmıştı. Yapılan elektronik oylama ile Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi.Avrupa Aktüerler Birliği (AAE), Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki aktüerya meslek örgütlerini temsil etmek, Avrupa Birliği'nin çeşitli organlarına AB mevzuatı çerçevesinde aktüeryal konular hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere 1978 yılında kuruldu. Birlik, 36 meslek örgütünü, 35 Avrupa ülkesini ve 25 bine yakın aktüeri temsil ediyor.Tam Üyeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Manş Adaları, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre,

Birleşik Krallık

Gözlemci Üyeler; Malta, Sırbistan, UkraynaTam üyelik ne getiriyor?Konuyla ilgili görüş bildiren Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap, Avrupa Aktüerler Birliği tam üyeliği, “Karşılıklı Tanıma” (MRA-Mutual Recognition) anlaşması ile meslek örgütlerine üye aktüerler açısından çok önemli avantajlar sağlıyor. 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Aktüerler Birliği (AAE)’nin karşılıklı tanıma anlaşmasına göre; AAE’ye tam üye olan bir meslek örgütüne üye aktüer, diğer Avrupa ülkelerinde aktüer olarak çalışabilme imkanını elde ediyor." dedi.