Komiteler

AKTÜERLER DERNEĞİ
ÜYELİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Aktüerler Derneği tüzüğünün, "5 - Derneğe Üyelik" maddesinin "A. Üyelik İçin Kayıtlar ve Şartlar" bendinde "Üyelik başvurusunda bulunanların eğitim şartlarını sağlayıp sağlamadığı Yönetim Kurulu'nun üyeler arasından seçerek oluşturacağı en az 3 kişiden oluşan ve üyelerinden en az biri akademik unvana sahip bir komite tarafından karara bağlanır" denilmektedir.

Uluslararası Aktüerler Birliği ve Avrupa Aktüerler Birliğine tam üyelik sonrasında Derneğimiz üyelik şartları ve koşulları değişmiştir. Derneğe asli üye olmak için aktüerler siciline kayıtlı olmak artık yeterli olmamaktadır. Bu sebepten ötürü yeni üyelik başvurularında iki uluslararası birliğin tam üyelik ve Dernek şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti gerekmektedir. Yapılacak yeni başvurularda eğitim ve üyelik kriterlerinin incelenmesi ve yapılan üye başvurularının değerlendirilebilmesi için Dernek nezdinde "Uluslararası Aktüeryal Uyum ve Eğitim Komitesi(International Actuarial Accreditation and Education Committee)" kurulmuştur.

Komite Üyelerimiz Gülçin Dinçer, Prof. Dr. Sevtap Kestel, Marion James, Evrim Köksal, Dr. Şirzat Çetinkaya'dır.

AVRUPA AKTÜERLER BİRLİĞİ (AAE)

Avrupa Aktüerler Birliği, “Danışma Grubu” adı altında 1978 yılında Avrupa’daki aktüerleri temsilen kuruldu. Birliğin amacı, çeşitli Avrupa Birliği kuruluşlarına Avrupa mevzuatındaki aktüeryal konular hakkında tavsiye ve görüşlerde bulunmaktır. Birlik, 36 üye ülkede 23.000 üzerinde aktüeri temsil etmektedir. Aktüerler adına Birlik tarafından yapılan tüm tavsiye ve yorumlar sektör çıkarlarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

Birlik, çalışmalarını aktüeryal alanlardan sorumlu komiteler ile yürütmektedir. Komiteler ve başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

Standartlar, Özgürlükler ve Profesyonellik Komitesi: Temel amaç, aktüerlik mesleğini etkileyen, Roma Anlaşması uyarınca kurulan özgürlükleri gözetim altında tutmak, AB üye devletlerinde aktüeryal hizmetleri sağlanmak ve aktüeryal pratiğe yönelik ilgili fırsatları gözden geçirmeyi sürdürmektir.

Marion James ilgili komitede ülkemizi temsil etmektedir.

Sigorta Komitesi: Temel amaç, birlik aracılığıyla özellikle Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarına, sigorta, reasürans ve sağlık sigortalarında mesleği ilgilendiren konularda görüş bildirmektir.

Utku Meşhur ilgili komitede ülkemizi temsil etmektedir.

Emeklilik Komitesi:Temel amaç, birlik aracılığıyla özellikle Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarına, emeklilik alanında mesleği ilgilendiren konularda görüş bildirmektir.

Aylin Yalçın Avcı ile Ali Haydar Elveren, ilgili komitede ülkemizi temsil etmektedir.

Risk Yönetimi Komitesi: Temel amaç, birlik aracılığıyla özellikle Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarına, yatırım ve finansal risk alanında mesleği ilgilendiren konularda görüş bildirmektir.

Nurdan Türkdemir komitede ülkemizi temsil etmektedir.

Eğitim Komitesi: Temel amaç, AB ülkeleri ve Avrupa ekonomik alanında yer alan diğer ülkeler ile İsviçre’deki aktüerlerin eğitimi için uygulanan mevcut düzenlemeri gözden geçirmektir.

Ülkemizi Prof. Dr. Fatih Tank temsil etmektedir.

Detaylı bilgi için: https://actuary.eu

AVRUPA AKTÜERYAL DERGİ DERNEĞİ (EAJ)

Derneğin amacı Avrupa Aktüerya Dergisi'ni (EAJ) yayınlamak ve uluslararası kabul görmüş ve hakemli bir yayın oluşturmaktır. Ayrıca, Avrupa ulusal aktüerya dernekleri arasında işbirliği sağlamak, aktüerya bilimini tanıtmak ve Avrupa'nın ve dünyanın geri kalanındaki seviyeyi yükseltmektir.

Prof. Dr. Sevtap Kestel, Prof. Dr. Fatih Tank ve Dr. Şirzat Çetinkaya ülkemizi temsil etmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.eaj-association.org

ULUSLARARASI AKTÜERLER BİRLİĞİ (IAA)

1895’te “Aktüerler Kongresi Daimi Komitesi” olarak kurulan, 1968 yılında ismi değişen ve 1998'de yeni bir anayasa ile reform yapan Uluslararası Aktüerler Birliği (IAA), özel ilgi alanları bulunan aktüerleri ve dünya çapındaki profesyonel aktüerya derneklerini bir araya getirmektedir. Birliğin amacı, kamu yararı gözeterek uluslararası profesyonellik seviyesini geliştirmek, teknik anlamda kendini geliştirmiş ve güvenilir aktüerler yetiştirilmesini sağlamaktır.

BÖLÜMLER:
ASTIN (Actuarial Studies In Non-life Insurance): Bölüm 1957 yılında kurulmuştur. Amaç özellikle hayat-dışı alanda aktüeryal çalışmalar yapmaktır. Ancak çalışmaların kapsamı son yıllarda sağlık sigortalarının da dahil olmasıyla genişletilmiştir. Yılda iki defa ASTIN Bülteni yayınlamakta ve her yıl bilimsel toplantı düzenlemektedir.

Ülkemizi Dr. Öğr. Üyesi Başak Bulut Karageyik temsil etmektedir.

AFIR/ERM (Actuarial Approach for Financial Risks): Bu bölüm 1986 yılında kurulmuştur. 2011 yılında itibaren etkin olarak çalışan bölüm ve kurumsal risk yönetimini de (ERM) bünyesine almıştır. Temel amaç, kurumsal risk yönetimi ve finansal risk ile ilişkilendirilen diğer alanlarda aktüeryal çalışmaların yapılmasını sağlamak ve mesleğin çerçevesini genişletmektir. Ayrıca, her yıl bilimsel toplantı düzenlemektedir.

Ülkemizi Sibel Yamaç Tamkafa temsil etmektedir.

IACA (International Association of Consulting Actuaries): 1968 yılında IAA’dan bağımsız olarak kurulan bölüm, danışman aktüerler arasında uluslararası fikir alışverişini amaç edinmiştir.

IAAHS (International Actuarial Association Health): 2002 yılında dünyadaki ilk sağlık seminerinin düzenlenmesi sonrası 2003 yılında kurulmuştur. Uzun sürekli bakım, mikro-sağlık sigortası, kritik hastalıklar, gelir koruması, sağlık masrafı sigortası, klasik-tamamlayıcı ve alternatif sağlık, sağlık sermayesi ve risk yönetimi, sağlık sistemleri gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Kolokyum harici ücretsiz görüntülü yayınlar düzenleyerek üyelerin ilgili alanlarda gelişimine destek olmaktadır.

PBSS (Pensions, Benefits, Social Security): 2003 yılında kurulan Emeklilik, Tazminatlar ve Sosyal Güvenlik bölümünde kapsam olarak kamu programları, özel emeklilik planları, ortak faydaya sahip organizasyonlar, anüiteler alınmaktadır.

Ülkemizi Dr. Ayşe Arık temsil etmektedir.

IAAL: Birliğin Hayat bölümüdür. Amacı, hayat sigortası konularıyla ilgili aktüerler arasında uluslararası görüş, tavsiye, araştırma ve pratik bilgi alışverişini teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır.

Batuhan Bozdağ ülkemizi temsilen görev almaktadır.

AWB (Actuaries without Frontiers Borders): Sınır tanımayan aktüerler bölümü 2003 yılında kurulmuştur. Amacı aktüerlik mesleğini gelişmekte olan ülkelerde ve mesleğin hiç bulunmadığı ülkelerde geliştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Ülkemizi Gregory Philip Jones temsil etmektedir.

DERNEĞİMİZİN GÖREV ALDIĞI KOMİTE ve ALT BÖLÜMLER:
Dernek bünyesinde 17 adet komite bulunmakla birlikte, ülkemizin aktif olduğu komiteler aşağıdaki gibidir:

Sigorta Mevzuatı: Amacı, aktüerlerin görevlerinin düzenleyici ve denetleyici alanda desteklemek, aktüeryal prensiplerin mevzuata yerleşmesini sağlamak ve uluslararası sigorta düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile ilişkileri geliştirmektir.

Ülkemizi Halil Kolbaşı temsil etmektedir.

Eğitim: Amacı, aktüerya eğitiminin ve sürekli mesleki gelişim programlarının (CPD) standartlarının iyileştirilmesini ve düzenlenmesini sağlamaktadır.

Ülkemizi Prof. Dr. Sevtap Kestel temsil etmektedir.

Mortalite: Amacı, çalışma grupları arasındaki aktiviteleri koordine etmek, IAA ile uyumunu denetlemek ve uluslarüstü organizasyonlar için iletişim kanalı sağlamaktır.

Ülkemizi Dr. Ayşe Arık temsil etmektedir.

Nüfus Sorunları: Amacı, nüfus sorunlarıyla ilgili aktüerleri ilgilendiren konular çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.

Ülkemizi Dr. Ayşe Arık temsil etmektedir.

Avrasya ve Orta Doğu: Amacı, Avrasya ve Orta Doğu’daki aktüeryal çalışmalara danışmanlık yapmak ve gelişimini sağlamaktır.

Ülkemizi Dr. Ayşe Arık temsil etmektedir.

Detaylı bilgi için: https://actuaries.org/iaa