Aktüerler sigorta sektöründe kilit rol oynayacak

Sigorta sektöründe son yıllardaki hızlı gelişme ve 2022 yılında başlayacak UFRS 17 (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) sektörde aktüerlik mesleğinin önemini artırırken,Türkiye’deki sigorta şirketleri de daha fazla aktüer istihdam etmeye başladı. Aktüerlik ile ilgili olarak dün Aktüerler Derneği tarafından bir toplantı düzenlendi. Milli Reasürans Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Avrupa’da aktüerlerin değişen rolü üzerine konuşan Milliman’dan Ed Morgan, toplumda önemi artan aktüerlerin UFRS’de sigorta sektöründe kilit bir öneme sahip olduğunu söyledi. Aktüerlerin artık sektörde sağlık, emeklilik dışında da farklı branşlarda çalıştıklarını ifade eden Morgan, UFRS 17’nin de aktüerler için yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.

İklim Değişikliği ve Sigorta Sektörüne Etkisi konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliği ile ilgili risklere karşı önlem alınması konusunda sigorta sektörünün meteoroloji ile işbirliği yapmasının gerekli olduğunu vurguladı.

AB’ye tam üyeyiz

Toplantının açılış konuşmasını Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap yaptı. Matkap, dernek olarak Avrupa Aktüerler Birliği ve Uluslararası Aktüerler Birliği’ne üyeliklerinin kabul edildiğini belirtti. Matkap, “Türkiye AB’ye üye olmadan biz aktüerler olarak AB’ye tam üyeyiz” dedi.