Aktüerya Eğitimi

Yurtdışında Aktüerya eğitimi Matematik, İstatistik Bölümlerinde veya İdari Bilimler Fakültelerinde yer almaktadır.

Aktüerya, Amerika ve Kanada’da, Aktüerya eğitimi veren 50’ye yakın üniversitenin yaklaşık 35-40 kadarında,
Matematik ve İstatistik Bölümlerinin alt programı olarak görülmektedir.

Ülkemizde aktüerya üzerine eğitim veren üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

# ÜNİVERSİTELER PROGRAMLAR
1 Hacettepe Üniversitesi Lisans / Yüksek Lisans / Doktora
2 Marmara Üniversitesi Lisans
3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans
4 Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans
5 Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans
6 Kırıkkale Üniversitesi Lisans
7 Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans
8 Karabük Üniversitesi Lisans
9 Selçuk Üniversitesi Lisans
10 Ankara Üniversitesi Lisans