Hizmetlerimiz

Tarife Çalışmaları

Hasar Karşılık Analizi

Nakit Akışı Analizi

Olasılık Çalışmaları (Hasar Projeksiyonları)

Hasar Kontrol Analizi

Risk Yönetimi

Yükümlülük Karşılama Durumunu İzleme

Aktüerya Raporu Hazırlanması

Konservasyon Analizi

Prim Tahsisi Çalışmaları

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplamaları

Kıdem Tazminat Karşılık Hesaplamaları (UMS 19)

Şirket Değerleme