20 Eylül Aktüerler Derneği Konferansı
20 Eylül’de gerçekleştirilecek konferansta Addactis & Prefus'un "Adverse Selection and Bad Data - Anti Seleksiyon ve Kötü Veri" konulu sunumunun ardından ASTIN Başkanı Frank Cuypers'in ASTIN'i tanıtan ve risk modellemeye ilişkin sunumları yer alacaktır. 

ASTIN (Actuarial Studies in Non-Life Insurance - Hayatdışı Sigortalar için Aktüeryal Çalışmalar)
Uluslararası Aktüerler Birliği'nin (IAA) alt bölümlerinden biri olup, 1957 yılında kurulmuştur. ASTIN bünyesinde hayat-dışı sigortalara ilişkin akademik ve sektörel amaçlı çeşitli çalışmalar, toplantılar, konferanslar düzenlenmekte ve yayınlar çıkarılmaktadır. Uluslararası Aktüerler Birliği'ne tam üye olan kuruluşların üyeleri ASTIN'e de üye olabilmektedirler.

Frank Cuypers ASTIN'in 2017 yılından beri başkanı olup Teorik Fizik konusunda doktora sahibi ve Alman Aktüerler Birliği ve İsviçre Aktüerler Birliği'nin üyesidir.

Konferansa katılım dernek üyesi olmayan kişilere de açıktır. Katılımcı bilgileri (Ad-Soyad ve Şirket/Kurum detaylarıyla) sayman@aktuerlerdernegi.org adresine 15 Eylül Pazartesi akşamına kadar iletilmesi gerekmektedir.

Tarih: 20 Eylül 2019, Saat: 13:30

Yer: Milli Re Konferans Salon