Raporlar
# BAŞLIK DOSYA FORMATI
1 Moody's - Market Drivers & Decision
2 Moody's - Stochastic Modelling for Insurance
3 Earnix - Innovation in Pricing for General Insurance
4 Milliman - Asset Liability Management in Today's Insurance World
5 Prof. Nikolaos Frangos - Investigating for the Long Term in an Era of Volatility
6 Aktüerler Derneği - Aktüer Sn. Zeka Birman - İrat Sigortaları
7 Aktüer Sn. Orhun Emre Çelik - Solvency II ve Operasyonel Riskler Aktüeryal Bakış Açısı
8 Surekli Sakatlik Hesaplamalari Hakkında Gorus Yazisi
9 Aktüer Sn.Orhun Emre Çelik - Özel Sektörde Aktüerya (ODTÜ)
10 Aktüer Sn.Taylan Matkap - Aktüerya Fonksiyonun Sigorta Şirketindeki Rolü (Yaşar Üniversitesi)
11 Aktüer Sn.İlge Yazgan - Aktüerya Fonksiyonun Sigorta Şirketindeki Rolü (Yıldız Teknik Üniversitesi)
12 'Son karşılıklar yönetmeliğinin değerlendirilmesi' Panel Sunumları
13 Aktüerler Derneği - Aktüerya Fonksiyonun Sigorta Şirketindeki Rolü (İstanbul Teknik Üniversitesi)
14 Aktüerler Derneği - Destekten Yoksun Kalma Hesaplamalarıyla ilgili Değerlendirme
15 Aktüerler Derneği - Yönetmelik ve Genelgelerle ilgili Değerlendirme
16 Aktüer Sn. Orhun Emre Çelik - Aktüerya ve Sağlık Sigortacılığı (Hacettepe Üniversitesi)
17 Aktüer Sn.Taylan Matkap - Aktüerya Fonksiyonun Hayat-Dışı Sigorta Şirketindeki Rolü (Hacettepe Üniversitesi)
18 Aktüer Sn.Selen Mutlu - Hasar Karşılıkları
19 Aktüer Sn.Taylan Matkap - Finansta Kariyer Günleri Sunumu (Marmara Üniversitesi)
20 Aktüer Sn.Fahri Karakaş - Panel -Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplama Çalışması
21 Aktüer Sn.Belkıs Erşen - Panel -Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplamalarında Yaşanan Sıkıntılar
22 Yrd. Doç. Dr. Kadir Emre Gökyayla - Panel -Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplamalarında Yaşanan Sıkıntılar
23 Aktüer Sn.Taylan Matkap - Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplamaları (İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu)
24 Ernst&Young Aktüarya Servisi - Hayatdışı Sigortalarda Tarife Çalışmaları, Karşılıklar (İngilizce)
25 Ernst&Young Aktüarya Servisi - Yükümlülük Karşılama (İngilizce)
26 Aktüer Sn.Şirzat Çetinkaya - Markov Zinciri Monte Carlo Yaklaşımı ve Aktüeryal Uygulamaları
27 Aktüer Sn.Ali Haydar Elveren - Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları
28 Aktüer Sn.Gülçin Dinçer - Aktüeryal Zincir Metodu
29 Aktüer Sn.Alper Ünlenen - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bileşenleri
30 Aktüerler Sn.Nalan Öney, Sn.Ersin Pak, Sn.Melda Şuayipoğlu Sağlık Sigortalarında İflas Olasılığını Etkileyen Parametrelerin Simülasyon Modeli
31 Aktüer Sn.Taylan Matkap - Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplamalarında Ortak Bir Yöntem Belirlenmesi