Web sitemiz Dergimizin yeni sayısı için yazı kabulüne başlamıştır.

Gönderilecek yazılarda, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurum, akademik unvanı, açık adresi ve telefon numarası mutlaka belirtilmelidir.


Yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Türkçeden başka dillerde yazılmış olan yazılara, yazarı tarafından mutlaka bir Türkçe özet de eklenmelidir.

Yazar tarafından yazılarda yer alması istenen görsel malzeme basım tekniklerine uygun olmalıdır.


 
Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’nin gözlemci üyesidir.
gri{creative}agency