Dernek Genel Kurul Toplantımız 28 Mart 2008 de Yapıldı.

Dernek Genel Kurul Toplantımız 28 Mart 2008 de Yapıldı.


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2008'de, Saat 15:00'da TSRŞB de yapılmıştır.
Yapılan seçimler sonucunda yeni kurullar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu:  Ömür Şengün, Ayşe Sezik Türkölmez, Orhun Emre Çelik, Alper Ünlenen, Taylan Matkap
Denetim Kurulu: Tevfik Cansız, Ertan Tan, Ali Yücel
 
14 Nisan 2008 tarihinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, görev paylaşımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır
 

  • Ömür ŞENGÜN (Başkan)
  • Ayşe Sezik TÜRKÖLMEZ  (Başkan Yard.)
  • Taylan MATKAP (Genel Sekreter)
  • Orhun Emre ÇELİK (Sayman)
  • Alper ÜNLENEN (Halkla İlişkiler ve Eğitim Sorumlusu)

 
Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’nin gözlemci üyesidir.
gri{creative}agency