Üniversitelerimizde Aktüerya Eğitimi


Yurtdışında Aktüerya eğitimi Matematik, İstatistik Bölümlerinde veya İdari Bilimler Fakültelerinde yer almaktadır.

Aktüerya, Amerika ve Kanada’da, Aktüerya eğitimi veren 50’ye yakın üniversitenin yaklaşık 35-40 kadarında, Matematik ve İstatistik Bölümlerinin alt programı olarak görülmektedir.

Ülkemizde aktüerya üzerine eğitim veren üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

TÜRKİYE'DE AKTÜERYA EĞİTİMİ VEREN OKULLAR

ÜNİVERSİTELER

PROGRAMLAR

Hacettepe Üniversitesi

Lisans / Y.Lisans / Doktora

Marmara Üniversitesi

Lisans

ODTU

Y.Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi

Y.Lisans

Yaşar Üniversitesi

Y.Lisans

Kırıkkale Üniversitesi

Lisans

Ufuk Üniversitesi

Lisans

Karabük Üniversitesi

Lisans

Selçuk Üniversitesi

Lisans

Ankara Üniversitesi

Lisans


 
Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’nin gözlemci üyesidir.
gri{creative}agency