Aktüerler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Derneğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 30.03.2018 tarihinde saat 14:30 da Maçka Caddesi No:35 Şişli / İSTANBUL adresindeki Milli Reasürans Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Seçilen yeni Yönetim Kurulu:

• Başkan - Taylan Matkap,
• Başkan Yardımcısı - Şirzat Çetinkaya,
• Genel Sekreter - Kerem Özdağ,
• Sayman - Cenk Yalçın,
• Halkla İlişkiler, Organizasyon ve Eğitim - Seda Ekizoğlu

Seçilen yeni Denetim Kurulu:

• Orhun Emre Çelik,
• Utku Birdal,
• İbrahim Çakır

 
Aktüerler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Derneğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 23.03.2018 tarihinde saat 14:30 da Maçka Caddesi No:35 Şişli / İSTANBUL adresindeki Milli Reasürans Konferans Salonunda yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 30.03.2018 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Dernek Başkanının Açılış Konuşması

2. Divan Üyelerinin Seçimi

3. Saygı Duruşu

4. Yönetim Kurulu hesap ve faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası

6. Tahmini Bütçenin ve aidatların (giriş ve yıllık) görüşülüp karara bağlanması

7. Dernek organlarının seçimi

8. Dilekler ve kapanış

 
2018 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen Aktüerlik Sınavları, Ankara ve İstanbul’da bağlantıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
 
2017 Aktüerlik Sınavları - Kapsam, Başvuru Kılavuzu ve Ödeme Bilgileri
Değerli üyelerimiz, ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıyı kullanarak SEGEM internet adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
 
3. Seviye Aktüerlik Sınavları Sonuçları Hakkında
3-4-10-11 ve 17 Aralık tarihlerinde, Ankara’da ve İstanbul’da yapılan 3. Seviye Sınav Sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçları için Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sayfasından (http://www.segem.org.tr/SinavSonuclari.asp) TC Kimlik Numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. Başarılı olan üyelerimizi tebrik ederiz.
 
Derneğimiz 2016 Yılı Olağan GENEL KURULU Seçim Sonuçları
Derneğimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 16.03.2016 tarihinde saat 14.00 de Milli Reasürans Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Seçilen yeni yönetim kurulu:

Başkan Orhun Emre Çelik ,
Başkan Yardımcısı Ayşe Seda Ekizoğlu,
Genel Sekreter Cenk Yalçın,
Sayman Çağkan Başer,
Halka İlişkiler, Organizasyon ve Eğitim Sorumlusu Aslı Sönmez


Seçilen yeni denetim kurulu:

Gülçin Dinçer,
Nurdan Türkdemir,
Hatice Ayşe Türkölmez

 
Derneğimiz Olağan GENEL KURULU Hakkında
Derneğimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 16.03.2016 tarihinde saat 14:00 da Maçka Caddesi No:35 Şişli / İSTANBUL adresindeki Milli Reasürans Konferans Salonunda yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 23.03.2016 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Dernek Başkanının Açılış Konuşması

2. Divan Üyelerinin Seçimi

3. Saygı Duruşu

4. Yönetim Kurulu hesap ve faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası

6. Tahmini Bütçenin ve aidatların (giriş ve yıllık) görüşülüp karara bağlanması

7. Dernek organlarının seçimi

8. Dilekler ve kapanış

 
2016 Yılı Aktüerlik Sınavları
"2016 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı" ile "Sınav Kapsamı" ve "Başvuru Kılavuzu"na Derneğimiz web sitesinden erişebilirsiniz...

 
Aktüer Adayları Hakkında
21.01.2016 tarihli "Aktüer Adayları" duyurusuna Derneğimiz web sitesinden erişebilirsiniz...

 
Aktüerlik Sınavları Ekim 2015 Dönemi Birinci ve İkinci Seviye ve Aralık 2015 Dönemi Üçüncü Seviye Sınavları Soruları
2015 yılı Aktüerlik Sınavlarının Ekim 2015 döneminde yapılan Birinci ve İkinci Seviye Sınavları ile Aralık 2015 döneminde yapılan Üçüncü Seviye Sınavlarının Örnek Soruları SEGEM internet sayfasından ve Derneğimiz web sitesinden ilan edilmiştir...

 
Üyelerimizin Dikkatine
Derneğimiz Tüzüğü uyarınca, son iki yılın üye aidatını ödemeyen üyelerimizin üyelikten çıkarılması için prosedürün başlatılması gerekmektedir. Aidat borcunuzu sayman@aktuerlerdernegi.org adresine e-posta göndererek öğrenebilirsiniz... 
2015 Yılı Aktüerlik Sınavları Birinci Seviye Sınavları Başvuruları
2015 yılı Aktüerlik Sınavlarının Ekim 2015 döneminde yapılacak olan Birinci Seviye Sınavları Başvuruları SEGEM internet sayfasından yapılabilir...


 
Aktüerlik Sınavları Hakkında
Aktüerlik Sınavları Kurulu Tarafından 2014 Yılı Aktüerlik Sınavları Değerlendirmesine SEGEM internet sayfasından ulaşılabilir...


 
2015 Yılı Aktüerlik Sınavları Sonuçları
2015 Yılı Aktüerlik Sınavları Birinci ve İkinci Seviye Sınav Sonuçları SEGEM internet sayfasından TC Kimlik numarası ile öğrenilebilir...


 
2015 Yılı Aktüerlik Sınavları
2015 Yılı Aktüerlik Sınavları için Sınav Takvimi, Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile Sınav Kapsamı ilan edilmiş olup Derneğimiz internet sayfasına da eklenmiştir.


 
Solvency II, A Position Paper of the Actuarial Association of Europe
Avrupa Aktüerler Birliği'nin Solvency II raporları hakkında yayımladığı "Solvency II, A Position Paper of the Actuarial Association of Europe" isimli rapor için bağlantı derneğimiz web sitesine eklennmiştir.
 
Soma Maden felaketi için başsağlığı..
Aktüerler Derneği olarak Soma’da yaşanan elim olay neticesinde hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.
Dernek olarak madencilerimizin ailelerinden gelecek olan destekten yoksun kalma tazminat hesaplanma taleplerinin tarafımızca ücretsiz karşılanacağını belirtiriz.


 
Derneğimiz 2014 Yılı Olağan GENEL KURULU Seçim Sonuçları
Derneğimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 20.03.2014 tarihinde saat 15.00 de Türkiye Sigorta Birliği Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.


Seçilen yeni yönetim kurulu:

Başkan Orhun Emre Çelik ,

Başkan Yardımcısı Alper Ünlenen,

Genel Sekreter Taylan Matkap,

Sayman Şirzat Çetinkaya,

Halka İlişkiler, Organizasyon ve Eğitim Sorumlusu H. Kerem ÖzdağSeçilen yeni denetim kurulu:

Gülçin Dinçer,

Ömür Şengün,

Neşe Varna

 
Derneğimiz Olağan GENEL KURULU Hakkında
Derneğimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 20.03.2014 tarihinde saat 15.00 de Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza No: 195 Kat 1-2 34394 Levent/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda (TSB) yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 27.03.2014 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Dernek Başkanının Açılış Konuşması

2. Divan Üyelerinin Seçimi

3. Saygı Duruşu

4. Yönetim Kurulu hesap ve faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası

6. Tahmini Bütçenin ve aidatların (giriş ve yıllık) görüşülüp karara bağlanması

7. Dernek organlarının seçimi

8. Dilekler ve kapanış

 
19-24 Aralık 2013 Tarihlerinde Yapılan 2013 Yılı Üçüncü Seviye Aktüerlik Sınavları Sonucu Hakkında
19-24 Aralık 2013 Tarihlerinde yapılan Üçüncü Seviye Aktüerlik Sınav Sonuçları ve Aktüer Adayları Duyurusu
 
2013 yılı Aktüerlik Sınav Sonuçları...
2013 yılı Aktüerlik Sınavları İkinci Seviye Sınav Sonuçları Hazine Müsteşarlığı web sitesinde ilan edilmiş olup, sonuçlar derneğimiz web sitesine de eklenmiştir.
 
Derneğimiz eski başkanlarından Sn Aziz Önen...
Derneğimiz eski başkanlarından 11.01.2014 günü kaybettiğimiz Sn. Aziz Önen için Sigorta Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sn Emre Yazman tarafından kaleme alınan yazı sitemizin Haberler Bölümüne eklenmiştir.
 
OpRisk Türkiye 2013...
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan OpRisk Türkiye 2013 Konferansı ilişkin link derneğimiz web sayfası haberler bölümüne eklenmiştir...
 
Doğus Grubu'na ait İstasyon Dergisinde Aktüerlik Mesleği
Doğuş Yayın Grubuna ait 3 ayda bir yayınlanan ve 6 bin tirajı bulunan İstasyon Dergsisinin Son sayısında aktüerlik mesleği yer almıştır. Dergide yer alan yazı Derneğimiz web sayfasına eklenmiştir.
 
2013 yılı Stajyer Aktüer Adayları ilan edilmiştir...
2013 yılı Aktüerlik Sınavları sonrasında Birinci Seviye Sınavlarını başarı ile tamamlayıp Stajyer Aktüerliğe hak kazananların listesi Hazine Müsteşarlığı web sitesinde ilan edilmiş olup, sonuçlar derneğimiz web sitesine de eklenmiştir.
 
Derneğimizin 2013 yılı için belirlenen Toplantı Tarihleri:
Derneğimiz Tarafından 2013 yılında yapılacak toplantıların tarihleri aşağıda listelenmiştir. Toplantıların gündemlerine ilişkin bilgilendirmeler Toplantı öncesinde üyelerimize e-posta yoluyla bildirilecektir...

1. 29.04.2013 Pazartesi

2. 11.06.2013 Salı

3. 24.07.2013 Çarşamba (İPTAL EDİLMİŞTİR)

4. 05.09.2013 Perşembe (Eylül ayı sonunda yapılması planlanan bir başka etkinlik nedeniyle İPTAL EDİLMİŞTİR)

5. 21.10.2013 Pazartesi (İPTAL EDİLMİŞTİR)

6. 27.11.2013 Çarşamba ( Toplantımıza Milliman şirketinden Jeremy Kent, Dominic Clark ve Thanos Moulovasilis misafir konuşmacılar olarak katılarak “Asset–Liability Management in today’s insurance World” konulu İngilizce sunum gerçekleştirecektir. Toplantıda simültane tercüme hizmeti verilemeyecektir. Toplantımız Türkiye Sigorta Birliği Konferans Salonunda yapılacaktır. )

 
2013 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI SINAV TAKVİMİ AÇIKLANMIŞTIR. Sınav Takvimi ile Başvuru ve Uygulama Kılavuzu sitemize eklenmiştir...

 
Dernek Başkanımız Sn. Orhun Emre Çelik'in de konuşmacı olarak katılacağı OpRisk Türkiye Konferansı duyurusu web sayfamıza eklenmiştir.
Dernek Başkanımız Sn. Orhun Emre Çelik tarafından 3-4 Aralık 2012 Tarihlerinde İstanbul da yapılan OpRisk konferansında yapılan "Solvency II ve Operasyonel Riskler Aktüeryal Bakış Açısı" sunumu sitemizin Kütüphane - Raporlar bölümüne eklenmiştir.
 
28.09.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Aktüerler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik için tıklayınız...

 
Web sitemiz Dergimizin yeni sayısı için yazı kabulüne başlamıştır.
Gönderilecek yazılarda, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurum, akademik unvanı, açık adresi ve telefon numarası mutlaka belirtilmelidir.
 
Dernek Genel Kurul Toplantımız 28 Mart 2008 de Yapıldı.
Dernek Genel Kurul Toplantımız 28 Mart 2008 de Yapıldı.
 
Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’nin gözlemci üyesidir.
gri{creative}agency