Aktüerler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Derneğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 30.03.2018 tarihinde saat 14:30 da Maçka Caddesi No:35 Şişli / İSTANBUL adresindeki Milli Reasürans Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Seçilen yeni Yönetim Kurulu:

• Başkan - Taylan Matkap,
• Başkan Yardımcısı - Şirzat Çetinkaya,
• Genel Sekreter - Kerem Özdağ,
• Sayman - Cenk Yalçın,
• Halkla İlişkiler, Organizasyon ve Eğitim - Seda Ekizoğlu

Seçilen yeni Denetim Kurulu:

• Orhun Emre Çelik,
• Utku Birdal,
• İbrahim Çakır 
Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’nin gözlemci üyesidir.
gri{creative}agency