Aktüerler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Derneğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 23.03.2018 tarihinde saat 14:30 da Maçka Caddesi No:35 Şişli / İSTANBUL adresindeki Milli Reasürans Konferans Salonunda yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 30.03.2018 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Dernek Başkanının Açılış Konuşması

2. Divan Üyelerinin Seçimi

3. Saygı Duruşu

4. Yönetim Kurulu hesap ve faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası

6. Tahmini Bütçenin ve aidatların (giriş ve yıllık) görüşülüp karara bağlanması

7. Dernek organlarının seçimi

8. Dilekler ve kapanış 
Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’nin gözlemci üyesidir.
gri{creative}agency